Bộ máng đèn LED T8 đơn 1m2 Nanoco NT8F118N3

200.000