Thanh ray gắn dèn led chiếu điểm Panasonic RAIL-2-10-W88

583.000