Quạt hút công nghiệp Panasonic 59W 325x325mm FV-30GS4

6.520.000