Quạt cây đứng 3 cánh Panasonic F-409KMR có remote

3.970.000