Ống luồn PVC dạng xoắn Ø25mm FRG25GS Nanoco

305.000