Ống luồn PVC dạng xoắn Ø20mm FRG20W Nanoco

245.000